Om Nordsjællands Krisecenter

På Nordsjællands Krisecenter kan du henvende dig døgnet rundt. Her vil du blive modtaget af en medarbejder, der kan lytte til dig og rådgive dig.

På Nordsjællands Krisecenter er der plads til 14 kvinder og deres børn. Hver kvinde og hendes børn får deres eget værelse eller lejlighed.

Du kan henvende dig til Nordsjællands Krisecenter døgnet rundt, men du vil få den bedste rådgivning i dag-/aftentimerne imellem kl. 8.00 og 18.00. Hvis der opstår et akut behov, kan du selvfølgelig også ringe om natten.

Målgruppe

Nordsjællands Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder fra 18 år (samt medfølgende børn til og med 15 år), som har været udsat for vold eller trusler om vold (læs mere om typer af vold her) eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Krisecentret kan ikke modtage kvinder med aktivt misbrug af alkohol og stoffer samt alvorlig psykisk lidelse.

Krisecentret er ikke tilgængeligt for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Kvinderne der indlogeres skal i stor udstrækning kunne tage vare på sig selv og eventuelle børn. Ved mistanke om alvorlig psykisk sygdom (som f.eks. skizofreni, psykose eller lignende), misbrug af enhver art (alkohol, stoffer, piller, osv.), også hvis kvinden er på afvænning, er kvinden ikke inden for krisecenterets målgruppe. Dette gælder også, hvis kvinden ud fra en sikkerhedsvurdering anses som værende for truet, f.eks. hvis hendes partner ved, at hun er på Nordsjællands krisecenter, hvis partner/familie er opsøgende, hvis hun er truet på livet, eller hvis voldsudøveren bor for tæt på krisecenteret. I disse tilfælde kan kvinden ikke indlogeres og henvises til andre tilbud.

Visitation

Alle kan henvise til Nordsjællands Krisecenter. Ved henvendelse afholdes der visitationssamtale, hvor der vurderes om du tilhører målgruppen.

Drift

DRIFT

Svendborg Krisecenter er en del af Den Socialfaglige Organisation.

Den Socialfaglige Organisation driver tilbud efter servicelovens bestemmelser i hele landet til mennesker med sociale problematikker.

Organisationen drives af en kompetent og aktiv bestyrelse.

Du kan ringe til Nordsjællands Krisecenter døgnet rundt:

3022 6716

Kontaktoplysninger

Forstander for Nordsjællands Krisecenter: Dorte Smedegaard

Hovednummer: 3022 6716

Ferlevej 9
3250 Gilleleje

Der er mulighed for afhentning på de nærliggende stationer.

Email: kontakt@nskc.dk

CVR: 4021 7312

Links

Lev Uden Vold
https://levudenvold.dk/

Mødrehjælpen
https://moedrehjaelpen.dk/

Center for Voldtægtsofre
https://www.voldtaegt.dk/

Etnisk Ung
https://www.etniskung.dk/

Dansk Stalking Center
https://www.danskstalkingcenter.dk/

LOKK
http://www.lokk.dk/