Hvad er vold?

”Enhver handling rettet mod en anden person, som gennem handlingen skader, smerter, skræmmer eller krænker og får personen til at gøre noget mod sin vilje eller stoppe med at gøre noget som personen gerne vil”
(Per Isdal, 2002).

Der findes flere former for vold.

Fysisk vold, seksuel vold, psykisk vold, stalking, materiel ødelæggelse og økonomisk vold.

Fysisk vold

Fysisk vold er den vold der opfattes som den rigtige vold. Det kan være slag, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben. Den fysiske vold kan have døden til følge.

Seksuel vold

Seksuel vold er at være tvungen til en seksuel handling, som kvinden ikke ønsker eller ikke har lyst til. Der kan være tale om voldtægt, eller andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at skulle sove med mandens venner, eller det kan være tvungen til prostitution.

Materiel ødelæggelse

Den materielle vold betyder, at han ødelægger ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. Han ødelægger aldrig sine egne ting. Han kommer ikke lige pludselig til at smide sin egen computer ud af vinduet – det er altid kvindens ting det går ud over.

Psykisk vold

Den psykiske vold er mest udbredt. Den psykiske vold handler om kontrol og isolation. Den psykiske vold er ikke altid umiddelbar synlig for en udenforstående. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller at nedgøre eller ydmyge kvinden – ofte i andres påhør. Der er aldrig fysisk vold uden der er psykisk vold.

Stalking

Stalking er en slags psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende overvåger, forfølger eller chikanerer dig. Stalking kan involvere at du bliver truet eller udsat for andre strafbare forhold, som økonomisk udnyttelse, identitetstyveri eller hacking.

Økonomisk vold

Økonomisk vold vil sige at være nægtet adgang til penge, at skulle aflevere de penge hun selv tjener, at tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld.

Læs mere om de forskellige former for vold og om du er udsat for disse her.

http://partnervold.um.dk/da/former-for-vold/

Voldsspiralen

I familier med vold tager skaderne til i omfang hele tiden. Udviklingen beskriver så at sige en spiral.

Volden starter gerne med psykisk vold – ikke tilfældig, men velovervejet og systematisk. Den efterlader kvinden svag og uden selvværd. Hun bliver afkræftet og usikker på, hvad der kommer. Tilfældige tegn på ømhed fra mandens side øger hendes usikkerhed.

I forhold med vold bruger manden denne strategi for at få fuld kontrol over kvinden. Oftest er forholdet fredeligt i begyndelsen men udvikles efterhånden til at blive mere voldeligt.

Spændingsfasen– optakten til voldsudbruddet

Manden opbygger en vrede, han bliver mere og mere utilfreds. Der er måske mindre voldsepisoder eller trusler. Kvinden forsøger at glatte ud og undgå konflikter.

Voldsudbruddet

Spændingen kulminerer – manden bliver voldelig.

Fortrydelsesfasen

Fasen efter voldsudbruddet, hvor voldsudøveren ofte fortryder sine handlinger og er bange for at miste sin partner.

Læs om voldsspiralen

Du kan ringe til Nordsjællands Krisecenter døgnet rundt:

3022 6716

Kontaktoplysninger

Forstander for Nordsjællands Krisecenter: Dorte Smedegaard

Hovednummer: 3022 6716

Ferlevej 9
3250 Gilleleje

Der er mulighed for afhentning på de nærliggende stationer.

Email: kontakt@nskc.dk

CVR: 4021 7312

Links

Lev Uden Vold
https://levudenvold.dk/

Mødrehjælpen
https://moedrehjaelpen.dk/

Center for Voldtægtsofre
https://www.voldtaegt.dk/

Etnisk Ung
https://www.etniskung.dk/

Dansk Stalking Center
https://www.danskstalkingcenter.dk/

LOKK
http://www.lokk.dk/